Австрия Полезна информация

Австрия През Австрия - 1611 година.
Вътрешният информационна служба на страната - 08.
Трафик Новини - 03 или (0) 512 / 1550.
Централна жп запитване Виена - (222) 17-17.
Руското посолство в Австрия - 714-71-69
Консулство - 712-32-33
Представителството на "Аерофлот" - 512-15-01

Службите за спешна помощ
Бърза помощ - 144.
Полиция - 133.
Fire - 122.
"Армията на спасението" - (0222) 214-483-04 (за мъжете), 317-21-47 (за жените).
Спешна OAMTS пътя услуга - 120, на секретариата - (0) 512/3320-0.
Спасителен ARBO - 123, секретариат - (0) 512 / 345123.
Аптека фон - 15-50

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели