Австрия Политическа система

Австрия Австрия - федерална парламентарна република с президентска форма на управление. Държавен глава - президент, който е избран за шест години чрез всеобщи преки избори. Федералният канцлер оглавява правителство, чиито членове се назначават от президента. Законодателни - двукамарен парламент (Национален съвет и Федерален съвет). Административна единица - земята, която се ръководи от управител.

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели