Чехия Пари

Чехия Националната валута - чешки крони (Kc). Постоянно в обращение са банкнотите от различни вероизповедания: 20 Kc, Kc 50, 100 Kc, Kc 200, 500 Kc, Kc 1000, 5000 Kc. Монети - Хелър (HAL): 10 Хал, 20 Хал, 50 Хал.

На 1 октомври 1995 Чешката корона е конвертируема валута, т.е. може да се внасят в Чешката република и изнесени от него в неограничени количества.

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели