Финландия Език

Финландия Приблизително 93,5% от населението говори финландски, 5,9% - в Швеция (и в двете официални). В областта на бизнес комуникация и туризмът са широко използвани в английски и немски език. В северната част на Сами да говори.

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели