Финландия Политическа система

Финландия Финландия - независима демократична република с президентска форма на управление (президентът се избира за срок от 6 години). Ръководител на правителството - министър-председател, назначен от президента измежду партийните лидери на парламентарно мнозинство. Законодателната власт - парламент.

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели