Франция Политическа система

Франция Република с президентска форма на управление. Държавен глава - президент. Ръководител на правителството - министър-председателя. Върховният законодателната власт е поверена на двукамарен парламент (Сената и на Националното събрание).

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели