Гърция Медицинска помощ

Гърция Препоръчва да закупите здравно осигуряване, осигуряване на медицински грижи в чужбина, включително евакуация на пациенти със самолет, ако е необходимо. При липса на застраховка може да се наложи да плати на място медицински грижи в брой. Здравните услуги в Гърция са на базата на различни форми на плащане и е в съответствие с европейските изисквания.

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели