Израел Полезна информация

Израел Полиция: 100; Бърза помощ: 101 Пожарна: 102; Сити Help Desk: 106 Туристическа полиция в Ерусалим: 539-12-54

Туристически информационен бюро в Ерусалим
Сафра Площ: 625-88-44, 629-60-41; Яфа Gate: 628-03-82.

Християнската информационен център
627-26-92.

Информация за телефонни номера в Израел
144 (безплатно от плащат телефона).

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели