Малдивите Политическа система

Малдивите Малдиви - Демократична република, част от Британската общност. Ръководителят на държавните и правителствени ръководители - президента (избиран за 5 години). Законодателната власт - еднокамарен парламент (54 депутати). Административно разделена на 19 провинции Малдивите (атоли) и мъжки столица.

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели