Обединеното кралство Бакшиш

Обединеното кралство Tipping е 10-15% от сметката (ако тя не включва таксите за услуги). В баровете на хотела и кафе е прието да напусне малка промяна. Шофьор на такси разтоварване не е задължително, но обикновено "добър тон" остава до 10% от тезгяха. Петзвезден хотел - 10-20 паунда на седмица, портиер - 50-75 пенса (в престижен хотел - от £ 1 на торбичка). "Чай" Механи не дават.

Курорти

Всички курорти

Хотели

Всички хотели