Řecko Vízum

Řecko Pro cestu do Řecka vydal schengenského víza. Na konzulárním oddělení Velvyslanectví Řecké republiky udělil PTD trvanlivost minimálně čtyři měsíce. datum návratu, vyplněný a podepsaný formulář žádosti, fotografie, kopie informační stránky o ruský pas, dopis od zaměstnavatele s uvedením příjmu a postavení, potvrzení banky, že se směnný kurs 50 USD na osobu a den, nebo odpovědný prohlášení. U nezletilých cestujících s jedním rodičem třeba notářsky ověřené plné moci a fotografie dítěte.

Střediska

Všechna střediska

Hotely

Všechny hotely