Cuba Toll

Cuba Ulovlig import av produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse. Tillatt å ta med kjæledyr med tilstrekkelige sanitære dokumenter.

Turister trenger ikke å fylle ut en tolldeklarasjon. Forbudt å importere narkotika inn i Cuba og pornografisk materiale, skytevåpen, med unntak av sport jaktvåpen, som hører til turister som kommer til landet for dette formål og har en tillatelse utstedt i Cuba ved ankomst. Ikke tillatt eksport av elementer som er en nasjonalskatt, edle metaller, skjell, antikviteter og visse arter av planter og dyr.
Personlige eiendeler av de reisende er fri for toll hvis importert innenfor rimelighetens grenser.

Feriesteder

Alle alpinanlegg

Hoteller

Alle hotellene