Описание Подъбиче, Хърватия

Жителите на Дубровник често гордо цитирам ирландски писател драматург Джордж Бърнард Шоу, който посети града през 1929 г., заяви: "Ако искате да видите рая на земята, да дойдат в Дубровник".

Дубровник - град с уникална политическа и културна история, готова за регистрация на ЮНЕСКО за световно културно наследство, е получила световна слава в резултат на своето историческо значение, е една от най-атрактивните и известни градове по брега на Средиземно море.

Заедно с уникалната красота на природата и оцелели паметници на античността, градът също е основна туристическа дестинация. Градски хотели, красивата природа, завидна екологичен стандарт - място привличане на туристи и любители история по всяко време на годината.

Климат

Мек средиземноморски климат, със средна температура през лятото е 30 градуса и температура на водата 25-27 градуса.

Хотели

Всички хотели