Население Топка и ниско, Хърватия

Загреб - Хърватия най-големият град и един, чието население (включително и предградията) е повече от 1 милион души, което представлява повече от 20% от общото население. В столичния дом площ на 1,088,841 души, населението на града е 779 145 (преброяване 2001 г.). Според районното полицейско управление през 2005 г., в града е регистрирала 973 667 души.

Хотели

Всички хотели