Население Херсон региона, Украйна

Население - 1,237,100 души (2.5% от населението на Украйна), включително градското население - 760 100 (61,4%), и развитието на селските - 477 хил. лв. (38.6%) .

Хотели

Всички хотели