Климат Киев и регион, Украйна

Климатът е умерено-континентален град Киев, със сравнително мека зима и топло лято. Средната януарска температура: -6,0 ° C, юли: 19,1 ° C. Средните годишни валежи е 600 мм на година. Относителната влажност на въздуха от 51% през май, и 95% през декември.

Хотели

Всички хотели