Население Запорожие региона, Украйна

Население - 2,023,800 хора (4% от украински население), включително на града - 1548200 (76,5%), селски - 475 600 (23.5%). Гъстотата на населението е -74,4 човек. на площада. км.

Хотели

Всички хотели