Počet obyvatel Odesský kraj, Ukrajina

Obyvatelstvo - 2528,6 tisíc osob (5% obyvatel Ukrajiny), včetně městských obyvatel - 1665 tisíc lidí (65,8%), venkovské - 863,6 tisíc (34,2%). Hustota populace - 75,9 osob. na náměstí. km.

Hotely

Všechny hotely