Население Одеса региона, Украйна

Население - 2,528,600 хора (5% от населението на Украйна), включително градското население - 1,665 милиона души (65.8%), селски - 863 600 (34.2%). Гъстотата на населението - 75,9 души. на площада. км.

Хотели

Всички хотели