Климат Одеса региона, Украйна

Климатът е умерено-континентален, с горещо и сухо лято и мека зима с малко сняг. Основните реки - Южна грешки река (на север), на Днестър, Дунав (Килия ръката), и много по-малки реки в сухо лято, за да формират се влива в морето в близост до устия на реки или езера в югозападната част на региона.

Хотели

Всички хотели