Medisinsk hjelp Crimea, Ukraina

Cabinet of Ministers godkjent en liste over land med regjeringer som undertegnet traktaten om fri levering av akuttmedisinsk behandling. Bortsett fra Russland og 10 andre CIS-land, det inkluderer også Bulgaria, Romania, Kina, Storbritannia. Borgere av de land som det ikke er inter-statlige avtaler, kjøpe forsikring for visum eller krysse grensen. Dermed er russiske statsborgere pålagt å ha forsikring, som opererer på territorium Ukraina.

Hoteller

Alle hotellene